چهارشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۶
سد مخزني رئیسعلی دلواری
سد مخزني رئيسعلي دلواري بر روي رودخانه شاپور و در 100 كيلومتري شهر برازجان در استان بوشهر واقع شده است. عمليات پروژه شامل احداث بدنه سد، سرريز، فرازبند و نشيب بند، گالر يهاي تزريق و زهكش، ساختمان نيروگاه، تون لهاي دسترسي و تاسيسات هيدرومكانيكال می باشد.

سد مخزني رئیسعلی دلواری

سد مخزني رئيسعلي دلواري بر روي رودخانه شاپور و در 100 كيلومتري شهر برازجان در استان بوشهر واقع شده است. عمليات پروژه شامل احداث بدنه سد، سرريز، فرازبند و نشيب بند، گالر يهاي تزريق و زهكش، ساختمان نيروگاه، تون لهاي دسترسي و تاسيسات هيدرومكانيكال می باشد. اهداف اجراي اين طرح عبارتند از تامين آب شرب و كشاورزي، كنترل سيلاب و همچنين توليد انرژي الكتريكي. 
این پروژه در چهارمین همایش روز بتن به عنوان طرح بتنی برتر انتخاب گردیده است.

مشخصات پروژه

نوع سد: بتني دوقوسي
ارتفاع سد: 22 متر از تراز كف پي
طول تاج: 225 متر
حجم مخزن سد: 685،000،000 مترمكعب
حجم بتن بدنه سد و تاسيسات وابسته:: 220،000 مترمكعب
طول تونل انحراف: 281 متر
قطر تونل انحراف: 10 / 7 متر
نوع فرازبند: بتني قوسي پشت بند دار
نوع سرريز: آزاد از روي تاج و جانبي دريچه دار منتهي به شوت بر روي ساحل راست
ظرفيت نيروگاه: 19 / 4 مگاوات
توليد انرژي ساليانه: 59 / 6 گيگاوات ساعت

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۸
ارسال به دوستان