چهارشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۶
شبكه آبياري و زهكشي جايزان
پروژه جايزان يكي از چهار شبكه پايين دست سد مخزني مارون است كه در حد فاصل دو شهر بهبهان و رامهرمز در استان خوزستان توسط شركت توسعه منابع آب و انرژی احداث شده است. هدف از اجراي اين طرح، استفاده بهينه از آب تنظيم شده سد مارون به منظور آبياري مكانيزه حدود 5،900 هكتار از زمينهاي كشاورزي نواحي جايزان، ترنج و سلطان آباد مي باشد.
شبكه آبياري و زهكشي جايزان

پروژه جايزان يكي از چهار شبكه پايين دست سد مخزني مارون است كه در حد فاصل دو شهر بهبهان و رامهرمز در استان خوزستان توسط شركت توسعه منابع آب و انرژی احداث شده است. هدف از اجراي اين طرح، استفاده بهينه از آب تنظيم شده سد مارون به منظور آبياري مكانيزه حدود 5،900 هكتار از زمينهاي كشاورزي نواحي جايزان، ترنج و سلطان آباد مي باشد.

مشخصات پروژه

ظرفيت جريان كانال: 25 مترمكعب در ثانيه
حجم عمليات حفاري: 2،500،000 مترمكعب
حجم عمليات خاكريزي:1،550،000 مترمكعب
حجم عمليات بتن ريزي:65،000 مترمكعب
حجم عمليات قالب بندي:90،000 مترمربع
طول كانالهاي درجه 1 و 2:  45 كيلومتر
طول كانالهاي زهكش: 21 كيلومتر
طول جاده سرويس: 59 كيلومتر
تعداد ابنيه: 250 مورد

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۲
ارسال به دوستان