چهارشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۶
نوع سد: سنگریزه ای با هسته رسی ارتفاع سد: 105 متر نوع سرریز: شافت مایل حجم مخزن: 40 میلیون متر مکعب
نوع سد : سنگریزه ای با هسته رسی
ارتفاع سد : 105 متر
نوع سرریز : شافت مایل
حجم مخزن : 40 میلیون متر مکعب
کارفرما : شرکت آب منطقه ای همدان
مشاور :مهندسین مشاور آبدان فراز
محل اجرا : استان همدان- نهاوند
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶
ارسال به دوستان